Skip to main content

USŁUGA

Projekty małej architektury

Obiekty małej architektury otaczają nas na co dzień w wielu miejscach. Czym są i jakie elementy możemy zaliczyć do takich obiektów?

- ławki,
- donice,
- kosze na śmieci,
- słupki uliczne.

To jedne z najczęściej występujących elementów, na które zwracamy uwagę w przestrzeni miejskiej.

Jednak to nie jedyne przykłady. Dodatkowo należy wspomnieć także o: stołach miejskich, leżakach i siedziskach, słupach ogłoszeniowych czy też stojakach rowerowych. Jak widzimy po przykładach, te obiekty są obecne w naszych życiach, niemalże na co dzień, kiedy to mijamy je idąc ulicą lub podróżując samochodem.

Chcąc zapewnić niepowtarzalny wygląd danej przestrzeni, warto zdecydować się na usługę projektową takich elementów. To pozwoli nadać miejscu większej rozpoznawalności oraz charakteru.

Projektowanie graficzne

Co należy rozumieć poprzez projektowanie graficzne? Przede wszystkim jest to kształtowanie i nadawanie praktycznej oraz estetycznej formy informacjom, które będziemy chcieli przekazać. Projektowanie graficzne to bardzo złożony proces, który wymaga przeanalizowania bardzo obszernej bazy inspiracji, w celu wyeliminowania powtórzeń, aby zapewnić danemu projektowi niepowtarzalny charakter. Jakie są przykładowe formy projektowania graficznego oraz grafiki projektowej? Są to m.in.: plakaty, billboardyreklamy, znaki plastyczne.

Wiesz jak działamy?

Jak wygląda proces tworzenia takich projektów?


Krok 1

Badanie potrzeb użytkowników

Zanim projektanci przystąpią do pracy związanej z designem i formą danego zagadnienia, muszą zbadać obecny rynek pod kątem podobnych rozwiązań, by zapoznać się w jakiej formie występują podobne rozwiązania oraz czy gwarantują użytkownikom odpowiedni poziom komfortu, czy też satysfakcji z użytkowania.


Krok 2

Zapoznanie z obecnymi rozwiązaniami technologicznymi

Na tym etapie, kiedy zostało przeprowadzone rozpoznanie z obecnymi rozwiązaniami, projektant wysuwa pierwsze wnioski i podsumowuje wszystkie obserwacje. To wszystko po to, aby móc zacząć prace nad koncepcją, jednak zanim ruszą pierwsze prototypy należy się zapoznać z możliwościami technologicznymi. Pozwoli to uzyskać wiedze z zakresu dostępnych rozwiązań na rynku, a także da pogląd na to, czy coś co zostanie zaprojektowane, będzie miało szanse na realizację, bez konieczności opracowywania specjalnej linii produkcyjnej.


Krok 3

Prace nad koncepcją

Kiedy znane są już nam potrzeby i wymagania naszej grupy docelowej oraz mamy do dyspozycji wiedzę z zakresu możliwości rozwiązań technologiczno-produkcyjnych można na spokojnie przystąpić do procesu rozwijania naszej koncepcji. Ten etap może być jednym z dłuższych, podczas całej drogi wprowadzania nowego projektu małej architektury i nie tylko. Wymaga przeanalizowania nie tylko formy, ale również wielu innych czynników, jak np.: to czy nasz element docelowo ma być jak najszybszy w realizacji i dostępny dla mas, czy raczej będzie to coś z ograniczoną dostępnością i dla wąskiego grona odbiorców.


Krok 4

Praca nad prototypami

Kiedy nasz obiekt nabierze finalnego kształtu na papierze, przychodzi moment kiedy należy zmienić "płaską" formę na coś przestrzennego i rzeczywistego. Ten proces jest bardzo żmudnym krokiem. Początkowe założenia, które prezentowały się wręcz idealnie na papierze, w rzeczywistości okazać się mogą kompletnym fiaskiem. To naturalna kolej rzeczy, gdyż nie jesteśmy w stanie w 100% określić czy coś co zaprojektowaliśmy, po wykonaniu w rzeczywistości faktycznie będzie "tym czymś".


Krok 5

Testowanie produktu

Gdy pierwsze prototypy zostaną już wykonane, należy je dokładnie przetestować. Sprawdzić czy wszystkie elementy dobrze ze sobą współgrają oraz to jakie reakcje wywołuje u użytkowników. To bardzo ważny krok, którego nie można pominąć. Pierwsze testy rozwieją nasze obawy bądź też przyniosą nam kolejne, jednak wykonywanie prototypów oraz późniejsze ich testowanie zagwarantuje nam możliwość wypracowania ostatecznego produktu gotowego do wprowadzenia na szeroką skalę.


Krok 6

Wdrożenie finalnego produktu na rynek

Wcześniejsze kroki to jedynie urywek całego procesu jaki kryje się za tym bardzo skomplikowanym elementem, jakim jest projekt małej użytkowej architektury. Skupiliśmy się na etapach, które podczas całego tego procesu powinny być potraktowane z największą starannością. Jednak projekt to tylko jedna składowa. Na powodzenie całego przedsięwzięcia mają wpływ także "zakulisowe" rozmowy z partnerami, wygląd/forma całego procesu promocyjnego produktu, sieć dostaw oraz wiele wiele innych, jednak ostatnim krokiem, wieńczącym nasze starania, jest właśnie opisywany, czy wdrożenie produktu na rynek. Można powiedzieć, że to teraz rozpoczyna się prawdziwa przygoda.